ચિટોસન

  • ચિટોસન

    ચિટોસન

    ઔદ્યોગિક ગ્રેડ ચિટોસન સામાન્ય રીતે ઓફશોર ઝીંગા શેલો અને કરચલાના શેલમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. પાણીમાં અદ્રાવ્ય, મંદ એસિડમાં દ્રાવ્ય.

    ઔદ્યોગિક ગ્રેડ ચિટોસનને આમાં વિભાજિત કરી શકાય છે: ઉચ્ચ ગુણવત્તાની ઔદ્યોગિક ગ્રેડ અને સામાન્ય ઔદ્યોગિક ગ્રેડ.વિવિધ પ્રકારના ઔદ્યોગિક ગ્રેડ ઉત્પાદનોમાં ગુણવત્તા અને કિંમતમાં મોટો તફાવત હશે.

    અમારી કંપની વિવિધ ઉપયોગો અનુસાર વર્ગીકૃત સૂચકાંકો પણ બનાવી શકે છે.વપરાશકર્તાઓ પોતાની જાતે ઉત્પાદનો પસંદ કરી શકે છે અથવા ઉત્પાદનો અપેક્ષિત ઉપયોગ અસર પ્રાપ્ત કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે અમારી કંપની દ્વારા ઉત્પાદનોની ભલામણ કરી શકે છે.